Camera beeldbreedte   4.8 m.m.
Camera beeldhoogte 3.5 m.m.
Projectievensterbreedte 4.3 m.m.
Projectievensterhoogte 3.3 m.m.
Beeldverhouding 3 : 4  
Projectiesnelheid stom 16 b.p.s.
Projectiesnelheid geluid  18/19 b.p.s.
FILM-FORMATEN
Geintroduceerd door Kodak in 1923. Het 16 mm filmmateriaal wordt vervaardigd van het zgn. safetymateriaal, n.l. cetylcellulose. Dit materiaal is moeilijk ontvlambaar. 16 mm films zijn aan beide zijden geperforeerd, met uitzondering van de geluidsfilm waar aan een zijde de perforatie is vervangen door de geluidsband. Er zijn verschillende systemen van geluidsregistratie. Hiervan zijn het optische amplitude- en het optische intensiteitssysteem de meest voorkomende. Beide systemen kunnen door een lichtgeluidtoonkop worden afgetast en weergegeven. Het geluidsspoor van 16 mm film is slechts 1,8 mm breed. Door de geringe snelheid en door de kleine afmetingen is het frequentiebereik hier niet zo groot als dat bij de 35 mm normaalfilm. De hoogste frequenties die met 16 mm geluidsfilm kunnen worden bereikt liggen ongeveer tussen 6000 en 7000 Hertz.
Op 1 meter film bevinden zich 131,5 beelden. Bij een lichtgeluidskopie is het geluid 26 beelden vooruit op het bijbehorende beeld
16 mm
9.5 mm
Dit formaat bestaat sinds 1923 (Pathe, Parijs) en werd met name in Frankrijk veel gebruikt. het beeldformaat van de 9,5 mm film is bijna gelijk aan dat van de 16 mm film. De perforatie bevindt zich in het midden van de film, op de scheidingslijn tussen twee beeldjes. Een nadeel is dat hierdoor het beeld tijdens het filmtransport gemakkelijk beschadigd kan worden. De 9.5 mm film werd min of meer verdrongen door het 8 mm formaat.
Op 1 meter film bevinden zich 132 beelden.
8 mm
De 8 mm film werd al in 1932 geintroduceerd door Kodak. Voor de amateur filmers was het een uitkomst, door de minder hoge kosten dan het filmen met 16 mm materiaal.
Op 1 meter film bevinden zich 263 beelden.
Super 8 mm
De Super 8 mm film werd in 1965 geintroduceerd, ook weer door Kodak. Bij een zelfde filmbreedte als 8 mm (dubbel 8) is het beeld groter en het laden van de camera met een cassette gemakkelijker.
Super 8 heeft een kleinere perforatie en een groter beeldvlak. Bij gelijke vergroting heeft het beeld bij projectie een 50 procent groter oppervlak, hetgeen inhoudt dat bij projectie op het scherm een hoge beeldkwaliteit wordt bereikt. Super 8 film wordt geleverd in cassettes van kunststof die deel uitmaken van een zeer doelmatig systeem. Zij worden zonder meer in de camera geplaatst en er na belichting weer uitgenomen. De cassette heeft inkepingen, die de volgende doelen hebben:

1. Zorgen dat de cassette goed in de camera ligt.
2. Instellen van de automatische belichting
3. Inschakelen van conversiefilter bij daglicht
4. Sorteren van de filmsoort tijdens ontwikkelen
In 1973 werd door Kodak de Super 8 geluidsfilm uitgebracht. Deze film is voorzien van een smalle strip geluidsband. Deze cassette is ongeveer 13 mm groter dan de andere en heeft onderin een opening waardoorheen de geluidskop in de camera de magneetstrip kan bereiken.
SMALFILM
SMALFILM
Grootte van het beeldvenster in de projector:
4,01 X 5,36 = 21,49 mm2

Geluid is 18 beelden voor het beeldvenster

2 meter Super 8 = 472 beeldjes = 19,6 sec. looptijd bij 24 bld/sec.

2 meter Super 8 komt overeen met 1 meter dubbel 8 of 1 meter 16 mm film.
Bent u geinteresseerd in filmformaten, kijk dan ook zeker eens op dit adres, voor meer informatie:
film spoeltje
film cassette
super 8 cassette
filmspoel
film 9.5 mm
film dubbel 8
film super 8
kilroy lijntje
IJsbrand Rogge - Honderd jaar filmformaten
Camera beeldbreedte   10.36 m.m.
Camera beeldhoogte 7.5 m.m.
Projectievensterbreedte 9.6 m.m.
Projectievensterhoogte 7.16 m.m.
 Breedte geluidsband  1.8 m.m.
Beeldverhouding 3 : 4  
Projectiesnelheid stom 16 b.p.s.
Projectiesnelheid geluid  24 b.p.s.
Camera beeldbreedte   9 m.m.
Camera beeldhoogte 6,8 m.m.
Projectievensterbreedte 8,2 m.m.
Projectievensterhoogte 6,2 m.m.
Beeldverhouding 3 : 4  
Projectiesnelheid stom 16 b.p.s.